Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

Giá vàng hôm nay


(25/04/2017)

Giá vàng hôm qua


(24/04/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.513 14.913
14K Không có Không có 19.390 20.790
18K Không có Không có 25.303 26.703
24K Không có Không có 34.350 35.050
SJC10c Không có Không có 36.590 36.790
SJC1c Không có Không có 36.590 36.820
SJC99.99 Không có Không có 34.700 35.400
SJC99.99N Không có Không có 35.000 35.400
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.590 36.810
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.580 36.810
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)